Regulamin

Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu w chwili dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym.
Prosimy Państwa o komentarze oraz uwagi w celu ulepszenia sklepu internetowego oraz wyeleminowania wszelkich nieprawidłowości.

Uprzejmie informujemy, jeśli na sklepie widnieje dany towar natomiast brak jest stanów na sklepie i na hurtowni to administrator firmy Auto-Moto-Max nie usuwa ze sklepu danej pozycji. W takim przypadku oczekuje sie na nową dostawę towaru!

Ochrona danych osobowych.

Sklep internetowy sklep@automotomax.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Udostępnione dane osobowe będą nam służyły do realizacji zamówień. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

Postanowienia ogólne

 • Opisy części bez nazw marek tj.(orginał, valeo,bosch,carello, hella ) są częściami zamiennymi!!!
 • Wszystkie zdjęcia umieszczone w sklepie internetowym są zdjęciami podglądowymi i przy zamówieniu produktów należy dokladnie czytać opisy produktów. Wrazie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź meilowy.
 • Przed zawarciem umowy, Kupujący zapoznaje się z warunkami regulaminu, a akceptuje regulamin przy składaniu zamówienia
 • Ze względu na codzienną aktualizację cen, ceny towaru mogą ulec zmianie.

Rejestracja w sklepie.

Rejestracja w sklepie dokonywana jest poprzez stronę internetową: automotomax.pl
Kupujący mają możliwość korzystania ze sklepu, w tym zawierania umów, bez konieczności dokonywania rejestracji lub pełnej rejestracji podając poprawne dane Użytkownika (login, hasło)
Zawarcie umowy na zakup danego towaru, bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień regulaminu, po spełnieniu następujących warunków:

 • prawidłowym wypełnieniu formularza elektronicznego, podając dane Użytkownika
 • akceptacji regulaminu.

Jeśli Kupujący zmienił swoje dane podane przy rejestracji w sklepie, powinien je zaktualizować przed kolejnym zawarciem umowy.
Z chwilą rejestracji w sklepie stworzone jest konto Użytkownika, w którym zgromadzone są informacje o Kupującym oraz jego działaniach związne z zawieranymi umowami.
Kupujący ma dostęp do historii swoich zamówień w sklepie.

Zawarcie umowy - Zamówienie i jego realizacja.

 • W przypadku naszego sklepu internetowego zamówienia na towar przyjmowane są za pośrednictwem internetu.
 • Kupujący umieszcza w koszyku wybrany przez siebie produkt, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towaru, kupujący może dobrowlonie zarządzać zawartością koszyka, poprzez dodawanie bądź usuwanie odpowiedniej ilości produktów.
 • Po ostatecznym wyborze produktów, kupujący zostaje przekierowany do formularza zamówień w którym podaję się: 
 • adres dostawy, sposobu dostawy oraz sposoby dokonania płatności za towar.
 • Złożenie zamówienia przez kupującego stanowi oferte w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Kupujący na kazdym etapie składnia zamówienia może je anulować, zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków wychodząc ze strony służącej zamówieniu. 
 • Zamówienie, ktore nie zostanie doprowadzone przez Kupującego do końca, zostanie automatycznie anulowane.
 • Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuję potwierdzenie zamówienia drogą meilową przez pracownika Sklepu w tym samym dniu lub w następnym dniu roboczym jeśli zamówienie zostało złożone po godzinie 16 (dotyczy dni roboczych)
 • Umowa za dany towar zostaje zawarta z chwilą przesłania kupującemu przez pracownika sklepu informacji o przyjęciu zamówienia.
Zapłata za towar.
 • Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówiony w Sklepie towar wraz z kosztami dostawy, nie później niż terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, zastrzeżeniem jeśli płatność dotyczy odbioru osobistego.
 • Istnieją 3 możliwości płatności za przesyłkę: przedpłata na konto bankowe, pobranie lub odbiór osobisty. 
 • Do ceny towaru, należy doliczyć koszty przesyłki (podane w formularzu zamówień-krok 3).
 • W przypadku towarów pod względem dużej wagi i wielkości-dużego gabarytu koszt dostawy jest uzgadniany z klientem telefonicznie.  Podajemy je na życzenie klienta lub w momencie telefonicznego potwierdzania zamówienia.
 • Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek Vat) podawanymi w polskich złotych (PLN).
 • Kupujący dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia, natomiast wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez kupującego. 
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen i wysokości kosztów dostawy.
Dostawa i termin realizacji.
 • Dostawa towaru następuje na adres wskazany przez kupującego z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez klienta.
 • Dostawy towaru realizowane jest jedynie na terenie Polski
 • Termin realizacji zamówienia standardowo wynosi do 48 godzin w zależności od stanu magazynowego. W przypadku braku danej części czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy klienta indywidualnie.
 • Termin realizacji zamówienia to czas pomiędzy potwierdzeniem złożenia zamówienia a przekazaniem towaru przez firmę wysyłkową. 
 • Jeśli sprzedawca nie może zrealizować zamówienie dokonanego przez Kupującego, z powodu braku bądź niedostępności towaru, zobowiązuje się niezwłocznie w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy powiadomić i zwrócić całą sumę pieniężną Kupującemu, jeśli zapłata została już uiszczona.

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy, gwarancja.

 • Zgodnie z ustawą z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 • Wrazie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 
 • Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
 • Jeśli Kupujący dokonał przedpłaty, Sprzedający zobowiazany jest do zwrotu ceny wraz z kosztami przesyłki we wskazany przez niego sposób np. przez podany przez Kupującego numer rachunku bankowego.

Reklamacje.

 • Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży czyli Fakturę Vat w przypadku firm lub paragon w przypadku osób prywatnych bądź potwierdzenie zamówienia czy wydruk potwierdzenia płatności przelewem oraz ewentualnie numer konta bankowego w przypadku gdy chcą państwo zwrotu pieniędzy, a nie wymiany towaru.
 • Jeśli odsyłany towar zostanie zniszczony lub będzie nosić ślady jakiegokolwiek użytkowania , firma AUTO-MOTO-MAX  zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia zwrotu.
 • Klient ponosi koszty związane z wysyłką reklamowanego towaru, sklep ponosi koszty wysyłki jedynie w przypadku błędnej realizacji zamówienia (niezgodny z zamówieniem lub niewłaściwy towar).
 • Towar, którego zwrot, reklamacja, wymiana nie zostanie uznana (odesłany po upływie wymaganego terminu, nie zawierający rachunku, pisma reklamacyjnego, noszący ślady użtkowania, używany, itp.) będzie odesłany na koszt klienta.
 • Sklep rozpoznaje reklamację w ciagu 14 dni o dnia otrzymania reklamacji przez Kupującego.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwracana jest państwu cała kwota odesłanego towaru wynikająca z zamówienia poprzez przekazanie kwoty na konto bankowe lub przekazem pocztowym, bądź odbiór osobisty.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela-kuriera.
Postanowienia końcowe.
 • Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon bądź faktura Vat.
 • Umowy zawierane są w języku polskim.
 • Firma AUTO-MOTO-MAX  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, cen produktów, promocji, cennika wysyłki i kosztów pakowania
 • Zmiana regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego regulaminu.
 • Po wejściu w życie nowego regulaminu, Kupujący zostanie poproszony o akceptację nowego regulaminu.
 • Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym sklep@automotomax.pl będą rostrzygane polubownie między stronami bądź poprzez właściwe polskie sądy, najbliższe w miejscu zamieszkania.